Naše ALFA smečka

Dnes pro všechny co neví a taky pro ty co ví. Opakování je totiž, jak víme, matkou moudrosti.

Alfa samec

Tak mně chytla zase ta moje dumavá. Někde jsem na fejsu zahlédla výraz alfa samec a protože jsem samice, tak mně to začalo zajímat. A objevila jsem plno zajímavých věcí. Tak například, jak si někteří dvounoháči tento výraz špatně vysvětlují. Jak neprávem lidé tento výraz mylně používají pro arogantního přehnaně sebevědomého idiota.

Definice webová

Alfa jedinec je jedinec ve skupině sociálně žijících živočichů, kterého ostatní jedinci poslouchají. Když tuto roli vykonává pár, mluvíme o alfa páru. Někdy si tito jedinci nárokují právo na oplodňování a jejich genom je pak v populaci mláďat velmi častý. …  Občas z toho teda vznikne pěknej maglajs.

Jaká je vlastně pravda

Málokteří živočichové k sobě mají tak blízko jako lidé a vlci. Alespoň k takovému závěru došli američtí pozorovatelé. Podobně jako lidé žijí v rodinách a snadno se u nich dají rozeznat společenské struktury. Vlci tak dávají jasný smysl výrazu „alfa samec“, který má ale jiný význam, než si většina lidí myslí. Alfa jedinec je ve skupině sociálně žijících živočichů ten, kterého ostatní jedinci následují.

Pozorování volně žijící smečky vlků v Yellowstonském národním parku prokázalo, že vůdcovství smečky není vymoženo silou. Vůdce není k ostatním ani panovačný ani agresivní. Hlavní charakteristikou alfa samce ve vlčích smečkách je tichá sebejistota. Ví, co má udělat, co je nejlepší pro jeho smečku. Vede svým příkladem. A přitom všem je velmi klidný.“

Dvacet let pozorování a studování vlků v Yellostoneském národním parku pomocí radiolokátoru umístěného v jednom ze členů smečky. Během té doby bylo málokdy vidět alfa samce, který by se  choval agresivně vůči ostatním členům smečky. Ti jsou totiž členy jeho rodiny – přátelé, potomci i sourozenci.

Co z toho vlastně vyplývá? Je to jednoduché, budťe pro své okolí a své domácí miláčky těmi správnými alfa partnery. Buďte našimi vzory, živiteli, rozdávejte nám radost a lásku a my vás odměníme neskutečným obdivem, láskou a oddaností. A pokud to dokážete, budete šťastně žít v takové alfa smečce, jako my.

Alfa fotečky

AKI a AIMI