Tisková zpráva naší CHS

Tisková zpráva

My, CHS SHIAWASENA KENSHA, tímto prohlašujeme, že chováme  naše miláčky v souladu s naším etickým kodexem, který máme uvedený na našich webových stránkách https://www.vseproakity.cz/chovna-stanice/.

Jakékoliv výhrůžky typu výzev k veřejným omluvám a výhrůžek podání trestního oznámení odmítáme a konstatujeme, že jsme nikdy nejednali s úmyslem poškodit bezdůvodně jakékoliv chovatele a “rádobychovatele”, jejich příznivce a skupiny chovatelů, od kterých se odůvodněně distancujeme. Naše vyjádření se vždy snaží opírat o fakta, nezvratné skutečnosti a bohužel i osobně prožité situace. Tímto konstatujeme, že nevidíme důvod k tomu, abychom se jakýmkoliv způsobem komukoliv ultimativně omlouvali. Také si dovolujeme uvést, že naše argumenty, informace a množství svědeckých výpovědí nás ujišťuje o tom, že konáme správně. Pokud tedy nějaká skupina ovlivněných a dezinformovaných chovatelů má pocit, že je potřeba soudních jednání, budeme pouze rádi. Konečně se dostanou na světlo světa nechutné praktiky, které se kolem chovu našeho výjimečného plemene provádějí. Je nám vás líto, protistrano.

A také si dovolujeme vyzvat všechny majitele akit k přemýšlení. Opravdu nechceme pomlouvat, škodit a zlobit. Pouze chceme nastolit stav, který si naše výjimečné plemeno zaslouží. Doufáme, že máte vlastní mozek a nenecháte se sebou manipulovat.

Za CHS SHIAWASENA KENSHA

Jan Hubený-majitel a obdivovatel tohoto plemene